Χριστός α̉νέστη!   ’Aληθω̃ς α̉νέστη!
Christ is risen! Indeed, He is risen!
Христос воскрес!  Воистину воскрес!

A blessed Pascha to all my fellow Orthodox folks out there! 

Χριστός α̉νέστη!   ’Aληθω̃ς α̉νέστη!

Christ is risen! Indeed, He is risen!

Христос воскрес!  Воистину воскрес!

A blessed Pascha to all my fellow Orthodox folks out there!